berneheeswijk.com
Herfst / Winter WEEKMEDITATIE     zondag 23 oktober 2016


Uit de bijbel

Zou God dan geen recht doen
aan zijn uitverkorenen
die dag en nacht tot Hem om hulp roepen
en naar wie Hij welwillend luistert.
Ik verzeker jullie dat Hij spoedig recht zal doen.
Maar als de Mensenzoon komt,
zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?

Lucas 18,7-8

Wie volhoudt met bidden, zal geholpen worden...

Ter inspiratie


Bidden geeft hoop tegen beter weten in.
Samen bidden geeft kracht aan ons zwakke vertrouwen.
Samen volharden in gebed
brengt hier en elders vrede dichterbij,
omdat het mensen steun geeft
om door te gaan,
al is het nog zo moeilijk.

Het evangelie sluit aan bij het volhardend gebed. Jezus vertelt een gelijkenis over een weduwe in verdrukking die volhoudt en wint. In haar strijd staat ze alleen. Ze legt zich hier niet bij neer. Uiteindelijk wordt haar recht verschaft. Wie volhoudt met bidden, vragen om hulp en steun, zal door God met liefde geholpen worden.

René Hornikx, Laat uw Woord ontkiemen in ons hart. Vieringen van Woord en gebed, jaar C. 2015

Link naar het boek:
http://www.berneboek.com/liturgie/204231-laat-uw-woord-ontkiemen-in-ons-hart-c-jaar-9789089720535.html?search_query=laat+uw+woord+ontkiemen&results=4 

Volg ons op:

Facebook  Hyves  Twitter
Aanmelden
Afmelden
Adreswijziging
Archief

        Boekentip!

René Hornikx, Laat uw Woord ontkiemen in ons hart
Berneboek.com Uitgeverij Abdij van Berne Abdij van Berne